Hrádok Hamborek - Châteaux slovaques

Hrádok Hamborek

Château dépéri
Château dépéri
Municipalité Brezovička
Département Sabinov
Région Prešov

Discussion

Jana       10.04.2017  11:16:05
Zvyšky zaniknutého stredovekého hrádku, ktorý zanikol pravdepodobne v druhej polovici 15. storočia. Objavený bol J. Macákom.