Kúria v Pongrácovciach - Slovak castles

Kúria v Pongrácovciach

Pongrácovce

Manor-house
Manor-house
Municipality Pongrácovce
Levoča district
Prešov county