Kúria vo Vyšnom Slavkove - Slovak castles

Kúria vo Vyšnom Slavkove

Vyšný Slavkov

Manor-house
Manor-house
Municipality Vyšný Slavkov
Levoča district
Prešov county