Markušovský hrad

Gutshof auf älterem Grund
Gutshof auf älterem Grund
Gemeinde Markušovce
Bezirk Spišská Nová Ves
Kreis Košice

Diskussion

Gabriel     24.03.2017  17:54:22
https://www.facebook.com/839209232871167/photos/a.863297017129055.1073741828.839209232871167/1172127479579339/?type=3&theater
Gabriel     09.09.2016  06:20:25
http://spis.korzar.sme.sk/c/20261927/pozrite-sa-aky-zniceny-je-markusovsky-hrad.html#ixzz4JIV1ZpuJ
Gabriel     09.09.2016  06:20:12
http://www.snv.sk/archiv?video=160907-1
Gabriel     05.09.2016  16:12:33
http://spis.korzar.sme.sk/c/20261913/po-troch-desatrociach-spristupnili-markusovsky-hrad-na-jeden-den.html
Sotjab       05.09.2016  14:11:25
Najviac vyhlásení a prehlásení k rekonštrukcii má pán Peter Máriássy. Niekoľko faktov : tie hovoria , že hrad r.1773 vyhorel,r.1789 čiastočná rekonštrukcia,posledná rozsiahla prestavba 1819 a neskôr posledné úpravy koncom 19.stor. V hrad 1972 výhlásený za kultúrnu pamiatku , bola urobená kompletné pamiatková obnova a zakonzervovania hradu včítane nových striech .Tieto práce boli ukončené v 1987. Následne v reštitúcii hrad dostáva rodina M. , kde Peter Máriássy je dokonca zapísaný(dnes už nie je ) na LV v katastrálnom úrade. Menovaný prehlasuje : “Verím, že hrad sa bude rekonštruovať. Aj štátu má na tom záležať, veď je to národná kultúrna pamiatka.”, povedal Peter Máriássy, ktorý je na svoju modrú krv hrdý a dodáva svoje plány a zámery : Nechal som si vypracovať štúdiu obnovy hradu, ktorá by hrad zachránila pred úplným zničením. Existujúce objekty by sa zrekonštruovali, úplne zničené časti na základe historických analýz, by sa dobudovali. Časť hradu by sa využila na komerčné účely, napríklad na luxusné ubytovanie, kaviareň, reštauráciu, a časť na súkromné bývanie.” (http://www.cassovia.sk/news/12189). Uvedený pán okrem toho že dal zamurovať okná ,jeden vchod a dal urobiť plechovú bránu neurobil nič. Ba naopak dal zbúrať jeden dom(objekt) v predhradí hradu, ktorý pri malej rekonštrukcii mohol stáť dodnes. Nevenoval ani minimum prostriedkov na najzákladnejšiu údržbu čo následkom je to, že sa hrad postupne za dobu posledných 25-25 rokov odkedy ho má v držbe, temer úplne rozpadáva a postupne sa z neho stáva ruina ! Pozrite na rozpadnutú strechu pri nárožnej veži pri kostole...Stačí porovnať fotky z rokov 1990 a dnes... Sám P. Máriássy sa pričinil o tento stav .Stačí mu pripomenúť ako hľadal poklady a nejaké cennosti na hrade a tak ho celý rozkopal . Dal vytrhať trámy v knižnici kde predpokladal , že niečo nájde,za tým účelom rozbil jediný krb v miestnosti , prekutal komány,rozkopal podlahy , pri svojom hľadaní v nádeji , že niečo nájde,dal dole zo steny červenú mramorovú dosku z nápisom , ktorá pri tom praskla atď. Žijú ľudia, ktorí mu v tom pomáhali a ktorí pracovali pri týchto prácach. Pán Máriássy má zvrátenú predstavu , že do jeho hradu mu dá štát peniaze , lebo je to kultúrna pamiatky a on za tie peniaze urobí rekonštrukciu, pričom priestory využije na komerčné účely, napríklad na luxusné ubytovanie, kaviareň, reštauráciu, a časť na súkromné bývanie, ako sám uvádza. Rodina Máriássy je veľmi veľká a jej prislušníci žujú po celom svete ( podľa P.M). Ak by každý z členov rodiny dal každý rok aspoň minimálnu finančnú čiastku na opravu, nemusel byť tento stav hradu taký, aký je. Pán barón P. Máriássy by nemusel čakať , že sa mu všetci z našich daní ( ako i z EU fondov) poskladáme na jeho luxusné ubytovanie , kaviareň a súkromné bývanie ....! Asi tu kdesi je pes zakopaný drahý pán barón a nie v tom ,že naťahujete ruku aby vám štát dal peniaze a nestále opakujete , že štát vám neposkytol peniaze na obnovu a že ak je to kultúrna pamiatka, tak sa o ňu musí strať. Vy ste sa doteraz postarali len o to , že pod vašimi rukami z hradu vznikla ruina. Najviac vyhlásení a prehlásení k rekonštrukcii má pán Peter Máriássy. Niekoľko faktov : tie hovoria , že hrad r.1773 vyhorel,r.1789 čiastočná rekonštrukcia,posledná rozsiahla prestavba 1819 a neskôr posledné úpravy koncom 19.stor. V hrad 1972 výhlásený za kultúrnu pamiatku , bola urobená kompletné pamiatková obnova a zakonzervovania hradu včítane nových striech .Tieto práce boli ukončené v 1987. Následne v reštitúcii hrad dostáva rodina M. , kde Peter Máriássy je dokonca zapísaný(dnes už nie je ) na LV v katastrálnom úrade. Menovaný prehlasuje : “Verím, že hrad sa bude rekonštruovať. Aj štátu má na tom záležať, veď je to národná kultúrna pamiatka.”, povedal Peter Máriássy, ktorý je na svoju modrú krv hrdý a dodáva svoje plány a zámery : Nechal som si vypracovať štúdiu obnovy hradu, ktorá by hrad zachránila pred úplným zničením. Existujúce objekty by sa zrekonštruovali, úplne zničené časti na základe historických analýz, by sa dobudovali. Časť hradu by sa využila na komerčné účely, napríklad na luxusné ubytovanie, kaviareň, reštauráciu, a časť na súkromné bývanie.” (http://www.cassovia.sk/news/12189). Uvedený pán okrem toho že dal zamurovať okná ,jeden vchod a dal urobiť plechovú bránu neurobil nič. Ba naopak dal zbúrať jeden dom(objekt) v predhradí hradu, ktorý pri malej rekonštrukcii mohol stáť dodnes. Nevenoval ani minimum prostriedkov na najzákladnejšiu údržbu čo následkom je to, že sa hrad postupne za dobu posledných 25-25 rokov odkedy ho má v držbe, temer úplne rozpadáva a postupne sa z neho stáva ruina ! Pozrite na rozpadnutú strechu pri nárožnej veži pri kostole...Stačí porovnať fotky z rokov 1990 a dnes... Sám P. Máriássy sa pričinil o tento stav .Stačí mu pripomenúť ako hľadal poklady a nejaké cennosti na hrade a tak ho celý rozkopal . Dal vytrhať trámy v knižnici kde predpokladal , že niečo nájde,za tým účelom rozbil jediný krb v miestnosti , prekutal komány,rozkopal podlahy , pri svojom hľadaní v nádeji , že niečo nájde,dal dole zo steny červenú mramorovú dosku z nápisom , ktorá pri tom praskla atď. Žijú ľudia, ktorí mu v tom pomáhali a ktorí pracovali pri týchto prácach. Pán Máriássy má zvrátenú predstavu , že do jeho hradu mu dá štát peniaze , lebo je to kultúrna pamiatky a on za tie peniaze urobí rekonštrukciu, pričom priestory využije na komerčné účely, napríklad na luxusné ubytovanie, kaviareň, reštauráciu, a časť na súkromné bývanie, ako sám uvádza. Rodina Máriássy je veľmi veľká a jej prislušníci žujú po celom svete ( podľa P.M). Ak by každý z členov rodiny dal každý rok aspoň minimálnu finančnú čiastku na opravu, nemusel byť tento stav hradu taký, aký je. Pán barón P. Máriássy by nemusel čakať , že sa mu všetci z našich daní ( ako i z EU fondov) poskladáme na jeho luxusné ubytovanie , kaviareň a súkromné bývanie ....! Asi tu kdesi je pes zakopaný drahý pán barón a nie v tom ,že naťahujete ruku aby vám štát dal peniaze a nestále opakujete , že štát vám neposkytol peniaze na obnovu a že ak je to kultúrna pamiatka, tak sa o ňu musí strať. Vy ste sa doteraz postarali len o to , že pod vašimi rukami z hradu vznikla ruina. Najviac vyhlásení a prehlásení k rekonštrukcii má pán Peter Máriássy. Niekoľko faktov : tie hovoria , že hrad r.1773 vyhorel,r.1789 čiastočná rekonštrukcia,posledná rozsiahla prestavba 1819 a neskôr posledné úpravy koncom 19.stor. V hrad 1972 výhlásený za kultúrnu pamiatku , bola urobená kompletné pamiatková obnova a zakonzervovania hradu včítane nových striech .Tieto práce boli ukončené v 1987. Následne v reštitúcii hrad dostáva rodina M. , kde Peter Máriássy je dokonca zapísaný(dnes už nie je ) na LV v katastrálnom úrade. Menovaný prehlasuje : “Verím, že hrad sa bude rekonštruovať. Aj štátu má na tom záležať, veď je to národná kultúrna pamiatka.”, povedal Peter Máriássy, ktorý je na svoju modrú krv hrdý a dodáva svoje plány a zámery : Nechal som si vypracovať štúdiu obnovy hradu, ktorá by hrad zachránila pred úplným zničením. Existujúce objekty by sa zrekonštruovali, úplne zničené časti na základe historických analýz, by sa dobudovali. Časť hradu by sa využila na komerčné účely, napríklad na luxusné ubytovanie, kaviareň, reštauráciu, a časť na súkromné bývanie.” (http://www.cassovia.sk/news/12189). Uvedený pán okrem toho že dal zamurovať okná ,jeden vchod a dal urobiť plechovú bránu neurobil nič. Ba naopak dal zbúrať jeden dom(objekt) v predhradí hradu, ktorý pri malej rekonštrukcii mohol stáť dodnes. Nevenoval ani minimum prostriedkov na najzákladnejšiu údržbu čo následkom je to, že sa hrad postupne za dobu posledných 25-25 rokov odkedy ho má v držbe, temer úplne rozpadáva a postupne sa z neho stáva ruina ! Pozrite na rozpadnutú strechu pri nárožnej veži pri kostole...Stačí porovnať fotky z rokov 1990 a dnes... Sám P. Máriássy sa pričinil o tento stav .Stačí mu pripomenúť ako hľadal poklady a nejaké cennosti na hrade a tak ho celý rozkopal . Dal vytrhať trámy v knižnici kde predpokladal , že niečo nájde,za tým účelom rozbil jediný krb v miestnosti , prekutal komány,rozkopal podlahy , pri svojom hľadaní v nádeji , že niečo nájde,dal dole zo steny červenú mramorovú dosku z nápisom , ktorá pri tom praskla atď. Žijú ľudia, ktorí mu v tom pomáhali a ktorí pracovali pri týchto prácach. Pán Máriássy má zvrátenú predstavu , že do jeho hradu mu dá štát peniaze , lebo je to kultúrna pamiatky a on za tie peniaze urobí rekonštrukciu, pričom priestory využije na komerčné účely, napríklad na luxusné ubytovanie, kaviareň, reštauráciu, a časť na súkromné bývanie, ako sám uvádza. Rodina Máriássy je veľmi veľká a jej prislušníci žujú po celom svete ( podľa P.M). Ak by každý z členov rodiny dal každý rok aspoň minimálnu finančnú čiastku na opravu, nemusel byť tento stav hradu taký, aký je. Pán barón P. Máriássy by nemusel čakať , že sa mu všetci z našich daní ( ako i z EU fondov) poskladáme na jeho luxusné ubytovanie , kaviareň a súkromné bývanie ....! Asi tu kdesi je pes zakopaný drahý pán barón a nie v tom ,že naťahujete ruku aby vám štát dal peniaze a nestále opakujete , že štát vám neposkytol peniaze na obnovu a že ak je to kultúrna pamiatka, tak sa o ňu musí strať. Vy ste sa doteraz postarali len o to , že pod vašimi rukami z hradu vznikla ruina.