Kúria v Mečedelovciach - Slovak castles

Kúria v Mečedelovciach

Mečedelovce, Spišský Štvrtok

Manor-house
Manor-house
Municipality Spišský Štvrtok
Levoča district
Prešov county