Kúria v Pikovciach - Châteaux slovaques

Kúria v Pikovciach

Pikovce, Abrahámovce

Castel
Castel
Municipalité Abrahámovce
Département Kežmarok
Région Prešov