Pevnosť Veľké Dvorníky - Slovak castles

Pevnosť Veľké Dvorníky

Perished fortress
Perished fortress
Municipality Veľké Dvorníky
Dunajská Streda district
Trnava county