Kaštieľ v Trhovej Hradskej - Slovak castles

Kaštieľ v Trhovej Hradskej

Trhová Hradská

Manor-house
Manor-house
Municipality Trhová Hradská
Dunajská Streda district
Trnava county

Pictures