Kaštieľ v Trhovej Hradskej - Châteaux slovaques

Kaštieľ v Trhovej Hradskej

Trhová Hradská

Castel
Castel
Municipalité Trhová Hradská
Département Dunajská Streda
Région Trnava