Kaštieľ v Lesných Kračanoch - Châteaux slovaques

Kaštieľ v Lesných Kračanoch

Lesné Kračany, Kráľovičove Kračany

Municipalité Kráľovičove Kračany
Département Dunajská Streda
Région Trnava
Castel Castel
 
maps.google.com
Lesné Kračany
Lesné Kračany
©  Jofo  10.2002
Toutes images (1)

Discussion

Gabriel     02.10.2016  09:56:05
hroby clenov tohto rodu beleházi Bartal som nafotil aj v inych obciach ako Kral. Kracanoch.
Gabriel     02.10.2016  09:53:10
O rode Bartal sa docitate v knihe Pongrác D., Ragač R., Strešňák G., Tandlich T., Federmayer F.:Šľachta Bratislavskej stolice Bratislava, Agentúra Luigi 2004
Martin Neuhold       01.10.2016  16:22:40
Prepáčte ešte raz prosím o informácie o Bartalovococh nevadí aj v maďarčine.
Gabriel     20.06.2016  12:02:24
Ročenka pamiatkových výskumov 2010 strana 113: Ing. arch. Alexander Németh, Ing. Zdenko Bobáň, Mgr. Marian Havlík,Kráľovičove Kračany, Kaštieľ a park: https://www.pamiatky.sk/Content/Data/File/rocenkaPamVyskum/2010/Rocenka_pam_vyskum_2010_93-137.pdf
Gabriel     15.06.2016  14:14:41
http://www.historickeparky.eu/sk/prezentacia-parkov/4/Kastiel-Kralovicove-Kracany/