Kúria v Enede - Châteaux slovaques

Kúria v Enede

Ened, Kútniky

Castel
Castel
Municipalité Kútniky
Département Dunajská Streda
Région Trnava