Kaštieľ vo Veľkom Vraní - Châteaux slovaques

Kaštieľ vo Veľkom Vraní

Veľké Vranie, Gabčíkovo

Municipalité Gabčíkovo
Département Dunajská Streda
Région Trnava
Castel Castel
Veľké Vranie
Veľké Vranie