Kaštieľ vo Veľkom Vraní - Slovenské hrady

Kaštieľ vo Veľkom Vraní

Veľké Vranie, Gabčíkovo

Kaštieľ Kaštieľ
Veľké Vranie - Už neexistujúci kaštieľ na samote Veľké Vranie
Veľké Vranie - Už neexistujúci kaštieľ na samote Veľké Vranie
V súčasnosti už zaniknutý kaštieľ stál asi 3 km južne od obce na samote Veľké Vranie.

História

Kaštieľ patril Amadeovcom. Postavili ho uprostred hustých lesov v druhej polovici 18. storočia v barokovom slohu, neskôr klasicisticky upravený. Slúžil ako poľovnícky kaštieľ, byt správcu veľkostatku, prípadne ako dočasné sídlo niektorých členov rodu. V 1. polovici 19. storočia bol upravený a prestavaný v romantickom slohu. Roku 1950 bola v kaštieli a na jeho dvore zriadená strojová a traktorová stanica. Roku 1965 budovu prevzali ŠM Gabčíkovo a kaštieľ využívali ako zamestnanecké byty, obchod a pohostinstvo. V roku 1980 v súvislosti s výstavbou odpadového kanála Vodného diela Gabčíkovo kaštieľ zbúrali.

Exteriér a interiér

Kaštieľ bol jednoduchou prízemnou budovou obdĺžnikového pôdorysu, na severozápadnej strane s prístavbou romantického poschodového rizalitu. Rizalit zdobil oblúčkový vlys, nad ním bola korunová rímsa upravená na spôsob zuborezu. Jednoduché fasády členili obdĺžnikové okná s podokennou rímsou. Súčasťou priečelia zo strany dvora bola terasa prístupná jednoramenným schodišťom. Tu bol hlavný plasticky zvýraznený vstup do kaštieľa segmentovo zakončený. Na romantickom rizalite bol balkón s kovanou empírovou mrežou z 1. polovice 19. storočia. Aj tento balkón bol prístupný jednoramenným schodišťom.
Miestnosti boli zaklenuté pruskými klenbami.
Pri kaštieli stáli hospodárske budovy, jedna z nich bola barokovo-klasicistická zo 60. rokov 18. storočia.

Literatúra:
Gabčíkovo pozoruhodnosti, Malá vlastivedná knižnica 11. číslo, Komárňanské tlačiarne a vydavateľstvo, 1995
Súpis pamiatok na Slovensku, Zväzok prvý A-J, Obzor, Bratislava, 1967