Kaštieľ Gabčíkovo - Slovenské hrady

Kaštieľ Gabčíkovo

Kaštieľ na mieste hradu alebo inej fortifikácie Kaštieľ na mieste hradu alebo inej fortifikácie
 
maps.google.com
Gabčíkovo
Gabčíkovo
©  Jofo  01.2004
Všetky obrázky (12)
Renesančný kaštieľ prestavaný v 17. storočí z vodného hradu, neskôr barokovo-klasicisticky upravený.

História

Vodný hrad na mieste dnešného kaštieľa dala postaviť rodina Amadeovcov po tom ako prestal hrádok vo Vrakúni vyhovovať ich nárokom. Hrad bol obkolesený vodnou priekopou. Na mieste hradu stála pravdepodobne staršia stavba, podľa neznámeho autora drevený hrad. V rukopise kráľa Kolomana (knižného) sa totiž nespomína donácia, ale potvrdzuje vlastníctvo hradu Castellum Böős (1095-1114). Palác pôvodného hradu stál na mieste dnešného juhovýchodného krídla kaštieľa a bol opevnený hradnými múrmi. Barónka Štefánia Bánhidyová, manželka grófa dr. Emila Üchtritza-Amadeho roku 1938 alebo 1939 napísala: "V kazematách kaštieľa vpravo od brány je taká časť, ktorá sa nedá prebúrať. Môj svokor ju chcel preraziť na rozvod plynu. Bili, bili, ale všetky čakany sa skrivili...". Starý hrad bol v 17. storočí prestavaný na renesančný kaštieľ, ktorý sa už podobal na dnešnú stavbu. Gróf Tadeáš Amade dal kaštieľ v 2. polovici 18. storočia prestavať a rozšíriť v barokovo-klasicistickom slohu a budova tak získala dnešný vzhľad. V tomto období bol pri kaštieli založený aj rozsiahly park, ktorý je dnes už oveľa menší.

Exteriér a interiér

Kaštieľ je štvorkrídlová poschodová budova s ústredným nádvorím. Nepravidelnosť pôdorysu kaštieľa je dôkazom staršej stavby - vodného hradu. Renesancia si totiž ctila symetriu. Na juhovýchodnej hlavnej fasáde je mierna vyčnievajúci vstupný stredný rizalit zakončený rovným tympanónom, členeným lizénovými rámami. V rizalite je bosovaný segmentovo zakončený vchod, nad ktorým je erb rodu Üchtritzovcov-Amadeovcov. Hlavnú fasádu zdobia dve nárožné veže. Poschodie je od prízemia na fasáde oddelené kordónovou rímsou. Fasády sú hladké, nárožia zdobí bosáž. Priečelia kaštieľa členia obdĺžnikové okná umiestnené v šambránach s podokennou a nadokennou rímsou. Na prízemí severozápadného krídla (smerom na terasu) majú okná polkruhové zakončenie. Terasa kaštieľa je prístupná dvoma rovnými schodišťami. Podobne sú riešené aj dvorné fasády s plytkým vchodovým rizalitom zakončeným trojuholníkovým tympanónom. Oproti na priečelí je balkón s kovaným zábradlím.

Miestnosti kaštieľa sú zaklenuté valbovými klenbami s lunetami a pruskými klenbami. V ľavom trakte prízemia sa zachovali renesančné krížové klenby.

Udalosti

Najslávnejším dňom kaštieľa a Amadeovcov bol 13. marec 1741, keď tu kráľovná Mária Terézia priviedla na svet svojho prvorodeného syna, neskoršieho cisára Jozefa II. (klobúkového kráľa). O tejto udalosti je záznam v miestnej cirkevnej kronike a dokazuje to aj miestna tradícia, podľa ktorej sa cisár narodil v južnej nárožnej veži kaštieľa.

Súčasné využitie

Po roku 1948 bola v kaštieli umiestnená poľnohospodárska škola, neskôr domov dôchodcov.

Literatúra:
Gabčíkovo pozoruhodnosti, Malá vlastivedná knižnica 11. číslo, Komárňanské tlačiarne a vydavateľstvo, 1995

Diskusia

anna       08.02.2018  21:29:18
je veľká škoda, že je využívaný ako dom sociálnych služieb, nakoľko to musí byť veľký náklad na údržbu a vykukrovanie, v Gabčíkove je dosť nevyužitých priestorov napríklad Ministerstva školstva, kde boli utečenci a určite by náklady boli nižšie. Takáto budova má slúžiť na reprezentačné účely a takto určite chátra a nečaká ju nič dobré. Už dnes vidno nedostatky pri udržiavaní a to nehovorím o parku ktorý je neskutočne zanedbaný. Slovo park znie honosne a toto má k tomu ďaleko. Pomaly ale isto umiera. Je tam dosť nebezpečne chodiť, pri vetre môže dôjsť k úrazu padaním konárov /ak nie stromov/. Tento park by si určite väčšiu starostlivosť zaslúžil.
Gabriel     29.10.2011  08:28:25
Kastiel dost velkych rozmerov v parku. Potreboval by novy nater. Sidli tam dom dochodcov. V parku su hosp. budovi. Kastiel je stvorcoveho podorysu s nadvorim.