Pevnosť Veľké Dvorníky - Slovenské hrady

Pevnosť Veľké Dvorníky

Zaniknutá pevnosť
Zaniknutá pevnosť
obec Veľké Dvorníky
Okres Dunajská Streda
Trnavský kraj