Pevnosť Veľké Dvorníky - Slowakische Burgen

Pevnosť Veľké Dvorníky

Verschwundene Festung
Verschwundene Festung
Gemeinde Veľké Dvorníky
Bezirk Dunajská Streda
Kreis Trnava