Kaštieľ v Dolnom Bare - Slovak castles

Kaštieľ v Dolnom Bare

Dolný Bar

Manor-house
Manor-house
Municipality Dolný Bar
Dunajská Streda district
Trnava county