Pevnosť Tanistra - Slovenské hrady

Pevnosť Tanistra

Zaniknutá pevnosť
Zaniknutá pevnosť
obec Mníchova Lehota
Okres Trenčín
Trenčiansky kraj
Zaniknutá pevnosť bez zachovaných stôp.

Popis

Zaniknutá pevnosť nad miestnou časťou Mníchovej Lehoty - Jarky. V roku 1671 dala Trenčianska župa na obranu proti hroziacemu tureckému nebezpečenstvu postaviť v priesmyku na Jarkoch pevnosť Tanistra. Názov dostala podľa tanistier - vakov, v ktorých mali stráže stravu. Jej zánik je neznámy. Po pevnosti nezostali žiadne stopy.

Spracovanie poslal:
nick
Zdroj:
www.mnichovalehota.sk

Diskusia

Samo       29.08.2013  20:24:34
Pevnosť-hrádok Tanistra stál na vřšku Hroblica nad časťou obce Jarky v blízkosti lomu na vápenec.Na úpätí z východnej strany Hroblice sú zachovalé zvyšky valového opevnenia.