Pevnosť Tanistra - Slowakische Burgen

Pevnosť Tanistra

Verschwundene Festung
Verschwundene Festung
Gemeinde Mníchova Lehota
Bezirk Trenčín
Kreis Trenčín

Diskussion

Samo       29.08.2013  20:24:34
Pevnosť-hrádok Tanistra stál na vřšku Hroblica nad časťou obce Jarky v blízkosti lomu na vápenec.Na úpätí z východnej strany Hroblice sú zachovalé zvyšky valového opevnenia.