Pevnosť Tanistra - Châteaux slovaques

Pevnosť Tanistra

Forteresse dépérie
Forteresse dépérie
Municipalité Mníchova Lehota
Département Trenčín
Région Trenčín

Discussion

Samo       29.08.2013  20:24:34
Pevnosť-hrádok Tanistra stál na vřšku Hroblica nad časťou obce Jarky v blízkosti lomu na vápenec.Na úpätí z východnej strany Hroblice sú zachovalé zvyšky valového opevnenia.