Kaštieľ v Dolných Ozorovciach - Châteaux slovaques

Kaštieľ v Dolných Ozorovciach

Dolné Ozorovce, Bánovce nad Bebravou

Municipalité Bánovce nad Bebravou
Département Bánovce nad Bebravou
Région Trenčín
Castel Castel
 
maps.google.com
Dolné Ozorovce
Dolné Ozorovce
©  Jofo  01.2004
Toutes images (3)

Discussion

Drahoš       02.11.2007  16:11:28
zobrazený objekt určite nie je renesančný, ale klasicický. Funkčne kúria. Za renesančný považujem objekt vedľa cesty do Bánoviec, poschodový s nárožným arkierom.
Jofo: Áno, je to pravda. Objekt je samozrejme klasicistický. Chybička se vloudila pri spracovávaní veľkého počtu objektov. Spomínaný renesančný objekt vedľa cesty do Bánoviec je renesančný kaštieľ - viď. Horné Ozorovce.