Hradisko Dedová - Châteaux slovaques

Hradisko Dedová

Settlement
Settlement
Municipalité Hradište
Département Partizánske
Région Trenčín

Objets environnants

Château dépéri Hrad Pravdová 0.8 km, Castel Kaštieľ v Látkovciach 2.1 km, Castel Kaštieľ vo Vysočanoch 4.3 km, Castel Kaštieľ v Čalticiach 6.2 km, Castel Kaštieľ v Uhrovci 6.4 km, Castel Kúria vo Veľkých Bieliciach 6.8 km, Castel sur emplacement d´un château ou d´une fortification Kaštieľ Šimonovany 7.0 km, Castel Kaštieľ v Trebašovciach 7.0 km, Ruine du château Hrad Uhrovec 7.0 km, Castel Kaštieľ v Malých Bieliciach 7.3 km, Castel Kaštieľ v Malých Uherciach 8.1 km, Castel Kaštieľ v Chalmovej 8.5 km, Castel Kaštieľ v Bánovciach nad Bebravou 8.6 km, Castel Kúrie vo Veľkých Ostraticiach 8.7 km, Castel Kaštieľ v Ostraticiach 8.7 km, Castel Kúria v Žabokrekoch nad Nitrou 8.7 km, Château dépéri Bánovský hrad 8.8 km, Murs de la ville Mestské hradby v Bánovciach nad Bebravou 9.1 km, Settlement Hradisko Šípok 9.3 km, Beffroi Strážna veža Žabokreky nad Nitrou 9.4 km, Castel Kaštieľ v Brodzanoch 9.6 km, Castel Kaštieľ v Čereňanoch 10.0 km, Castel Letohrádok Babylon v Brodzanoch 10.0 km, Castel Kaštieľ a kúria vo Veľkých Uherciach 10.1 km, Castel Kaštieľ v Horných Ozorovciach 10.3 km, Forteresse dépérie Pevnosť Veľké Uherce 10.4 km, Castel Kaštieľ v Dolných Lelovciach 10.4 km, Castel sur emplacement d´un château ou d´une fortification Kaštieľ Diviacka Nová Ves 10.6 km, Castel Kaštieľ v Dvorci 11.1 km, Castel Kaštiele v Diviackej Novej Vsi 11.1 km, Castel Kaštiele a kúrie v Zemianskych Kostoľanoch 11.2 km, Castel Kaštieľ v Dolných Ozorovciach 11.2 km, Castel Kaštieľ v Krásne 11.6 km, Castel Kúria v Chynoranoch 11.7 km, Château dépéri Hrad Diviaky nad Nitricou 12.3 km, Castel Kaštiele a kúrie v Novákoch 12.7 km, Castel Kaštieľ v Hornej Vsi 12.7 km, Settlement Hradisko Kšinná 12.9 km, Castel Kaštieľ v Podlužanoch 13.2 km, Château dépéri Hrad Mihalvár 13.5 km, Castel Kúria v Rajčanoch 13.8 km, Castel Kaštieľ v Nitrianskom Rudne 13.9 km, Château dépéri Hrádok Ruskovce 14.1 km, Castel Kaštieľ v Šišove 14.5 km, Castel sur emplacement d´un château ou d´une fortification Kaštieľ Laskár 14.5 km, Castel Kaštieľ v Horných Chlebanoch 14.6 km, Château dépéri Michalov hrad 14.9 km

Discussion

Milan     19.11.2017  18:56:10
Východne od hradiska v polohe Dedová je lokalita stredovekého hrádku v polohe Pravdová.