Hrad Mihalvár - Châteaux slovaques

Hrad Mihalvár

Château dépéri
Château dépéri
Municipalité Oslany
Département Prievidza
Région Trenčín

Discussion

Filip     09.02.2020  18:25:09
Vytvorenie Oslianskeho panstva vyvolalo potrebu budovať nové opevnenie. Toto malo byť centrom kráľovských majetkov v obvode Oslian a malo chrániť prechod z dobre prístupnej Hornej Nitry k súľovskej časti Pohronia. Predpokladá sa, že toto opevnenie bolo vybudované na južnej strane obce v blízkosti vrchu Chlmok, kde malo strategickú polohu.