Kúria vo Veľkých Bieliciach - Châteaux slovaques

Kúria vo Veľkých Bieliciach

Veľké Bielice, Partizánske

Castel
Castel
Municipalité Partizánske
Département Partizánske
Région Trenčín

Objets environnants

Castel Kaštieľ v Malých Bieliciach 1.4 km, Castel sur emplacement d´un château ou d´une fortification Kaštieľ Šimonovany 2.8 km, Castel Kaštieľ v Brodzanoch 2.8 km, Castel Letohrádok Babylon v Brodzanoch 3.3 km, Beffroi Strážna veža Žabokreky nad Nitrou 3.8 km, Castel Kaštieľ v Malých Uherciach 3.9 km, Castel Kaštieľ v Trebašovciach 4.1 km, Castel Kaštieľ v Čalticiach 4.6 km, Settlement Hradisko Šípok 4.9 km, Castel Kaštieľ v Krásne 5.2 km, Castel Kúrie vo Veľkých Ostraticiach 5.4 km, Castel Kaštieľ vo Vysočanoch 5.7 km, Château dépéri Hrad Pravdová 6.1 km, Castel Kaštieľ v Ostraticiach 6.2 km, Castel Kúria v Žabokrekoch nad Nitrou 6.2 km, Castel Kúria v Chynoranoch 6.3 km, Castel Kaštieľ a kúria vo Veľkých Uherciach 6.5 km, Settlement Hradisko Dedová 6.8 km, Forteresse dépérie Pevnosť Veľké Uherce 7.2 km, Castel Kaštieľ v Látkovciach 8.5 km, Castel Kaštiele v Klátovej Novej Vsi 8.5 km, Castel Kaštieľ v Janovej Vsi 8.7 km, Château dépéri Michalov hrad 9.1 km, Settlement Hradisko Kostrín 9.2 km, Castel Kúria v Rajčanoch 9.2 km, Castel sur emplacement d´un château ou d´une fortification Kaštieľ Bošany 9.6 km, Castel Kaštieľ v Bošanoch 9.6 km, Castel Kaštieľ v Čereňanoch 9.8 km, Castel Kaštieľ v Horných Chlebanoch 9.9 km, Castel Kaštieľ v Chalmovej 10.2 km, Castel Kaštieľ v Hornej Vsi 10.5 km, Settlement Hradisko Čížik 10.6 km, Castel Kaštieľ v Bánovciach nad Bebravou 11.6 km, Château dépéri Bánovský hrad 11.7 km, Castel Kaštieľ v Krušovciach 11.7 km, Castel Kaštieľ v Baštíne 11.8 km, Château dépéri Hrad Mihalvár 11.9 km, Murs de la ville Mestské hradby v Bánovciach nad Bebravou 12.0 km, Castel Kaštieľ v Uhrovci 12.5 km, Castel Kaštieľ v Krnči 12.5 km, Castel Kaštieľ v Dvorci 12.6 km, Castel Kaštieľ v Šišove 12.7 km, Castel Kaštieľ v Horných Ozorovciach 13.2 km, Castel Kaštieľ v Dolných Lelovciach 13.5 km, Ruine du château Hrad Uhrovec 13.7 km, Castel Kaštiele a kúrie v Zemianskych Kostoľanoch 14.0 km, Castel Kaštieľ v Dolných Ozorovciach 14.4 km, Castel Kaštieľ vo Veľkých Bedzanoch 14.7 km, Settlement Hradisko Šiance 14.7 km