Hrad Pravdová - Châteaux slovaques

Hrad Pravdová

Château dépéri
Château dépéri
Municipalité Hradište
Département Partizánske
Région Trenčín

Objets environnants

Settlement Hradisko Dedová 0.8 km, Castel Kaštieľ v Látkovciach 2.9 km, Castel Kaštieľ vo Vysočanoch 4.4 km, Castel Kaštieľ v Čalticiach 6.1 km, Castel Kúria vo Veľkých Bieliciach 6.1 km, Castel sur emplacement d´un château ou d´une fortification Kaštieľ Šimonovany 6.2 km, Castel Kaštieľ v Trebašovciach 6.7 km, Castel Kaštieľ v Malých Bieliciach 6.8 km, Castel Kaštieľ v Uhrovci 7.2 km, Castel Kaštieľ v Malých Uherciach 7.4 km, Ruine du château Hrad Uhrovec 7.6 km, Castel Kaštieľ v Chalmovej 8.1 km, Castel Kúrie vo Veľkých Ostraticiach 8.5 km, Settlement Hradisko Šípok 8.5 km, Castel Kaštieľ v Ostraticiach 8.6 km, Castel Kúria v Žabokrekoch nad Nitrou 8.6 km, Beffroi Strážna veža Žabokreky nad Nitrou 8.9 km, Castel Kaštieľ v Brodzanoch 9.0 km, Castel Kaštieľ v Bánovciach nad Bebravou 9.2 km, Castel Kaštieľ a kúria vo Veľkých Uherciach 9.3 km, Castel Kaštieľ v Čereňanoch 9.3 km, Château dépéri Bánovský hrad 9.4 km, Castel Letohrádok Babylon v Brodzanoch 9.4 km, Murs de la ville Mestské hradby v Bánovciach nad Bebravou 9.7 km, Forteresse dépérie Pevnosť Veľké Uherce 9.7 km, Castel Kaštieľ v Dolných Lelovciach 10.2 km, Castel sur emplacement d´un château ou d´une fortification Kaštieľ Diviacka Nová Ves 10.8 km, Castel Kaštieľ v Horných Ozorovciach 10.9 km, Castel Kaštiele a kúrie v Zemianskych Kostoľanoch 10.9 km, Castel Kaštieľ v Krásne 11.1 km, Castel Kaštiele v Diviackej Novej Vsi 11.3 km, Castel Kúria v Chynoranoch 11.4 km, Castel Kaštieľ v Dvorci 11.5 km, Castel Kaštieľ v Dolných Ozorovciach 11.8 km, Castel Kaštieľ v Hornej Vsi 12.0 km, Castel Kaštiele a kúrie v Novákoch 12.6 km, Château dépéri Hrad Diviaky nad Nitricou 12.6 km, Château dépéri Hrad Mihalvár 12.9 km, Castel Kúria v Rajčanoch 13.5 km, Settlement Hradisko Kšinná 13.6 km, Castel Kaštieľ v Podlužanoch 13.8 km, Château dépéri Michalov hrad 14.1 km, Castel Kaštieľ v Horných Chlebanoch 14.3 km, Castel Kaštieľ v Nitrianskom Rudne 14.4 km, Castel sur emplacement d´un château ou d´une fortification Kaštieľ Laskár 14.5 km, Castel Kaštieľ v Šišove 14.6 km, Castel Kaštiele v Klátovej Novej Vsi 14.6 km, Château dépéri Hrádok Ruskovce 14.6 km, Castel Kaštieľ v Janovej Vsi 14.8 km

Discussion

Milan     10.02.2020  17:26:43
Asi 300m východne od hradiska Dedová je lokalita Pravdová, kde stál va brale nad cestou ostrožný hrádok .
Filip     09.02.2020  21:39:00
V listine z roku 1553 je napísané, že osada Hradište mala v roku 1406 opevnenie, ktoré sa podobalo hradu alebo podobnej stavbe.