Michalov hrad - Châteaux slovaques

Michalov hrad

Château dépéri
Château dépéri
Municipalité Veľké Uherce
Département Partizánske
Région Trenčín

Discussion

Jana       29.04.2017  22:06:46
Nepatrné zvyšky hradu na bralnatom vrchole. Zanikol pred rokom 1293.
Milan       23.02.2012  17:28:55
Možno prístupnejšia informácia : Krásy Slovenska č.7/1987.
Milan     26.04.2011  20:41:33
Zaujimavá štúdia - A. Ruttkay :Zaniknutý hrad na Michalovom vrchu...,IN:Archeologia historica č.6/1981.