Hrad Mihalvár - Slovak castles

Hrad Mihalvár

Perished castle
Perished castle
Municipality Oslany
Prievidza district
Trenčín county

Discussion

Filip     09.02.2020  18:25:09
Vytvorenie Oslianskeho panstva vyvolalo potrebu budovať nové opevnenie. Toto malo byť centrom kráľovských majetkov v obvode Oslian a malo chrániť prechod z dobre prístupnej Hornej Nitry k súľovskej časti Pohronia. Predpokladá sa, že toto opevnenie bolo vybudované na južnej strane obce v blízkosti vrchu Chlmok, kde malo strategickú polohu.