Tanistra - Châteaux slovaques

Pevnosť Tanistra

Discussion

Samo        29.08.2013  20:24:34
Pevnosť-hrádok Tanistra stál na vřšku Hroblica nad časťou obce Jarky v blízkosti lomu na vápenec.Na úpätí z východnej strany Hroblice sú zachovalé zvyšky valového opevnenia.

Ajouter commentaire

Nom*:
E-mail:
Commentaire*:
Les champs indiqués par * sont obligatoires!