Hrádok Ruskovce - Slovenské hrady

Hrádok Ruskovce

Zaniknutý hrad
Zaniknutý hrad
obec Ruskovce
Okres Bánovce nad Bebravou
Trenčiansky kraj
Zaniknutý hrádok z prelomu 11. a 12. storočia zachovaný len v terénnych náznakoch.

Poloha

Hrádok stál na lokalite Skala pri obci Ruskovce.

História

Ruskovský hrádok bol menší hrad, ktorého existencia sa predpokladá v období prelomu 11. a 12. storočia.

Bola to pravdepodobne vežovitá stavba, najskôr kamenná, prípadne drevená s kamennou podmurovkou. Hrádok alebo pevnôstku si môžeme predstaviť ako akúsi vežu s odhadovanými rozmermi približne 10×8 metrov, pričom výšku nepoznáme. Vylúčené nie sú ani drobnejšie prístavby.

Táto obytná veža slúžila pravdepodobne ruským družníkom a plnila aj obrannú funkciu. Predpokladá sa tak podľa názvu priľahlej obce - Ruskovce. Časom jej funkciu prevzal niektorý z okolitých hradov.

Súčasný stav

Hrádok sa zachoval iba v terénnych náznakoch: približne 15 metrov široká priekopa, obkolesujúca centrálny zarovnaný pahorok s rozmermi 22×18 metrov.

Zdroj:
www.ruskovce.eu, Stanislav Varényi

Diskusia

Luděk Vláčil       22.08.2017  18:41:35
Neví někdo jestli zde proběhl nějaký archeologický průzkum? Na místě není bohužel zádná informační cedule.