Kaštieľ v Uhrovci - Slovenské hrady

Kaštieľ v Uhrovci

Uhrovec

Kaštieľ Kaštieľ
 
maps.google.com
Uhrovec - renesančný kaštieľ
Uhrovec - renesančný kaštieľ
©  Jofo  12.2007
Všetky obrázky (24)
Renesančný kaštieľ na vyvýšenom mieste v parku nad obcou.

História

Najneskôr v 15. storočí postavili Zayovci na vyvýšenej terase opevnenú kúriu. V roku 1613 kaštieľ neskororenesančne prebudovali. Mal pravidelný pôdorys s dvorom prístupným podjazdom, nad ktorým bola veža. Rôzne stavebné zásahy boli vykonané v 17. storočí, v 18. storočí bol barokizovaný. V roku 1767 bol prebudovaný na reprezentačné sídlo. V roku 1904 bol romanticky upravený podľa historických predlôh.

Exteriér a interiér

Kaštieľ je trojpodlažná budova s nepravidelným pôdorysom, skladá sa z jednotraktového hlavného krídla, otvoreného do dvora arkádami, zo spojovacieho dvojtraktového krídla, situovaného diagonálne na hlavné krídlo a z dvojtraktového krídla, ktorého záhradná fasáda má nárožné vežové rizality. Severovýchodné a juhozápadné krídlo spojuje štvorcová veža. Má hladké fasády, členené iba kordónovými rímsami. Nad vchodom do renesančnej časti je erb s letopočtom 1613.

V miestnostiach sú renesančné a barokové klenby. Na prízemí juhozápadného krídla otvorené arkády, pod ktorými sa zachovali renesančné kamenné portály. Na prvom poschodí juhovýchodného krídla sa zachoval renesančný kamenný portál z 1. tretiny 17. storočia, vo východnej miestnosti tohto krídla ďalší, ozdobenejšie riešený kamenný portál s rastlinnou a ovocnou ornamentikou; v ostení má iniciálky v kartuši.

V kaštieli sa zachovalo pôvodné barokové zariadenie knižnice s vypuklými, do steny vstavanými skriňami, z polovice 18. storočia.

Vo dvore je okrúhla studňa s mrežou a kuželovou strieškou, z konca 18. storočia.

Súčasný stav

Kaštieľ je v súčasnosti (december 2007) mierne zdevastovaný, s porozbíjanými oknami. Strecha je však opravená a tiež časť fasád. Verejnosti nie je prístupný.

Zaujímavosti v okolí

Takmer priamo pod kaštieľom sa nachádza rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka z ktorého je v súčasnosti múzeum.

Literatúra:
Súpis pamiatok na Slovensku, Zväzok tretí R-Ž, Obzor, Bratislava, 1969
Eva Križanová, Blanka Puškárová, Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, Turistický lexikón, Šport, slovenské telovýchovné vydavateľstvo, Bratislava, 1990

Diskusia

Tib       30.07.2010  23:40:29
Kaštieľ postavil Vavrinec Salczer po roku 1506, krátko po tom ako kúpil uhrovské panstvo od Danfiovcov. Zayovci ho získali v roku 1547 od kráľa Ferdinanda I. Tento vlastnili až do roku 1948.