Kaštiele v Diviackej Novej Vsi - Slovenské hrady

Kaštiele v Diviackej Novej Vsi

Diviacka Nová Ves

obec Diviacka Nová Ves
Okres Prievidza
Trenčiansky kraj
Kaštieľ Kaštieľ
Diviacka Nová Ves - renesančný kaštieľ za dedinou
Diviacka Nová Ves - renesančný kaštieľ za dedinou
©  Jofo  06.2005
Všetky obrázky (6)
Obec Diviacka Nová Ves je zaujímavá aj počtom kaštieľov nachádzajúcich sa v obci. Konkrétne tri.

Najstarší z nich má gotické jadro a je bližšie popísaný v inom článku.

Neskororenesančný kaštieľ

neskororenesančný kaštieľ - Mačací zámok
Pôvodne neskororenesančný kaštieľ, zvaný aj ako Mačací zámok, situovaný na miernej vyvýšenine v blízkosti starého goticko-renesančného kaštieľa. Prestavbami však už stratil svoj pôvodný charakter.

História

Kaštieľ postavili Ujfalussyovci (Diviackovci) roku 1685. V druhej polovici 18. storočia bol značne devastovaný a znížený. V druhej polovici 19. storočia zrušili poschodie a objekt zakryli sedlovou strechou.

Exteriér a interiér

Bloková prízemná budova s dvoma nárožnými hranolovými vežami. Na prestavanej fasáde sa zachovala rímsa a časti niekdajšieho vstupného neskororenesančného portálu datovaného 1685.
V kaštieli sa zachovali renesančné lunetové a krížové klenby

Renesančný kaštieľ

renesančný kaštieľ za dedinou
Renesančný kaštieľ za dedinou.

História

Kaštieľ postavili Diviackovci okolo roku 1610, empírovo ho prestavali v 30-tych rokoch 19. storočia.

Exteriér a interiér

Dvojpodlažná budova s mierne vystupujúcim rizalitom na západnej fasáde. Rizalit zakončený trojuholníkovým tympanónom, v poschodovej časti členený kanelovanými pilastrami. Empírovú fasádu členia pilastre, na prízemí rustika. Strecha sedlová.
Miestnosti na prízemí sú zaklenuté renesančnými valenými klenbami hrebienkovými lunetami.

Súčasný stav

Kaštieľ je obnovený, pravdepodobne v súkromnom vlastníctve.

Literatúra:
Súpis pamiatok na Slovensku, Zväzok prvý A-J, Obzor, Bratislava, 1967
Eva Križanová, Blanka Puškárová - Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, Turistický lexikón, Šport, slovenské telovýchovné vydavateľstvo, Bratislava 1990