Hradisko Machnáč - Slovenské hrady

Hradisko Machnáč

Hradisko
Hradisko
obec Petrova Lehota
Okres Trenčín
Trenčiansky kraj
Zachované nepatrné zvyšky hradiska.

Popis

Dodnes zachované nepatrné zvyšky hradiska.

História obce a kostola v Petrovej Lehote pravdepodobne súvisí s hradiskom - chotárny názov Hrádok.

Možno ide o hradisko spomínané v listine z roku 1208 ako "mons Gradix" pri ohraničovaní biskupského majetku Bursix - predchodca Dobrašova.

Hradisko leží na vŕšku oproti hájovni medzi Machnáčom a Motešicami (ešte tu vidno zvyšky základov), kde sa cesta zatáčala povedľa potôčka do Petrovej Lehoty, kde podľa záznamov v schematizmoch Nitrianskej diecézy existovala ako samostatná farnosť už v roku 1332. Bola pravdepodobne sídlom rytierskeho rádu templárov, ktorí mali svoje hradisko na už spomínanom vŕšku.

Spracovanie poslal:
nick
Zdroj:
Jozef Holka, Pamäť jednej farnosti, 2006, Rímskokatolícky farský úrad Narodenia Panny Márie v Motešiciach