Hradisko Čertova Skala - Slovenské hrady

Hradisko Čertova Skala

Hradisko
Hradisko
obec Trenčianske Teplice
Okres Trenčín
Trenčiansky kraj
Lokalita a zvyšky keltského hradiska na vrchu Čertova Skala.

Popis

Lokalita a zvyšky keltského hradiska na vrchu Čertova Skala nad rekreačným zariadením Oliwa. Hradisko patrí medzi rozlohou malé opevnenia. Existovalo pravdepodobne už v 2. storočí pred naším letopočtom. Založili ho ľudia púchovskej kultúry. Po ich odchode sa na hradisku zabývali germánsky Svébi. Po odchode germánov sa hradisko stalo slovanské a pretrvalo aj po páde Veľkej Moravy. Na hradisku boli objavené aj dôkazy o existencii kováčskej, resp. šperkárskej dielne. Zachovali sa dokonca aj niektoré polotovary a nedokončený výrobok - spona. V okolí hradiska na polohe "Nad starou tehelňou" - na výšinnej polohe bolo objavené významné keltské kultové miesto - obetisko, na ktorom amatérski hľadači a neskôr aj archeológovia našli veľké množstvo kovových predmetov.

Spracovanie poslal:
nick
Zdroj:
Karol Pieta: Laténezeitlicher Burgwall und Opferplatz in Trenčianske Teplice, In: J. Bouzek - H. Friesinger - B. Komoróczy (eds.) : Gentes, Reges und Rom. Brno 2000.