Kaštieľ v Záblatí - Slovenské hrady

Kaštieľ v Záblatí

Záblatie

Kaštieľ Kaštieľ
 
maps.google.com
Záblatie - neskororenesančný kaštieľ
Záblatie - neskororenesančný kaštieľ
©  Jofo  06.2004
Všetky obrázky (11)
Neskororenesančný kaštieľ z konca 17. storočia, upravený v 18. storočí.

Exteriér a interiér

Samostatne stojaca pozdĺžna dvojpodlažná budova so štvorhrannou vežou v osi vstupnej fasády. Kaštieľ a veža zaklenuté manzardovou strechou. Fasády hladké, delené kamennými oknami s rímsami na deväť osí. Na južnej fasáde maľované slnečné hodiny s obrazom Pegasa z konca 17. storočia. V interiéri dominuje na prízemí veľká vstupná hala a na poschodí sála, dnes rozdelená priečkami. Miestnosti a chodby zaklenuté valenými klenbami s lunetami a krížovými klenbami.

Literatúra:
Súpis pamiatok na Slovensku, Zväzok tretí R-Ž, Obzor, Bratislava, 1969

Diskusia

Gabriel     21.06.2016  05:54:05
Tomáš Janura: Kaštieľ rodu Serényi v Záblatí strana 8: https://www.pamiatky.sk/Content/Data/File/ARCHIV/Monument-1-2013.pdf
Gabriel     19.06.2016  10:22:20
info je od pana Mgr. Tomáš JANURA, PhD: JANURA, Tomáš. Kaštieľ rodu Serényi v Záblatí. In Monument revue : časopis na propagáciu vedeckého poznávania pamiatkového fondu Slovenska, 2013, roč. 2, č. 1, s.8-12. ISSN 1338-807X. Typ: BDFB
Nick     13.11.2012  21:43:57
kastiel je opraveny a otvara sa v nom dom dochodcov