Záblatie - Slovenské hrady

Záblatie

Záblatie - neskororenesančný kaštieľ - erb na fasáde veže
Záblatie - neskororenesančný kaštieľ - erb na fasáde veže
©  Jofo  06.2004