Záblatie - Slovenské hrady

Záblatie

Záblatie - neskororenesančný kaštieľ
Záblatie - neskororenesančný kaštieľ
©  Jofo  06.2004