Kúria v Nižnej Slanej - Slovak castles

Kúria v Nižnej Slanej

Nižná Slaná

Manor-house
Manor-house
Municipality Nižná Slaná
Rožňava district
Košice county

Pictures