Mestské hradby v Rožňave - Slovak castles

Mestské hradby v Rožňave

City walls
City walls
Municipality Rožňava
Rožňava district
Košice county

Discussion

Gabriel     03.04.2017  19:24:48
O lokalizácii pevnostky máte pravdu, táto ikonka je ale pre mestské opevnenie.
Milan       03.04.2017  15:10:08
Pozostatky hradieb, či inej podobnej fortifikačnej stavby /hrádku/, by mali byť v záp.časti mesta - na cintoríne - Milan T