Rožňavský hrad - Slovak castles

Rožňavský hrad

Perished castle
Perished castle
Municipality Rožňava
Rožňava district
Košice county

Pictures

Discussion

Milan     26.04.2011  21:35:10
Nie som si istý ,či je termín hrad oprávnený. Bola to malá kruhová pevnôstka - podobná ako na dolnom nádvorí Spišského hradu , slabo opevnený tábor.