Kúria v Ochtinej - Slovak castles

Kúria v Ochtinej

Ochtiná

Manor-house
Manor-house
Municipality Ochtiná
Rožňava district
Košice county