Kúria vo Vyšnej Slanej - Slovak castles

Kúria vo Vyšnej Slanej

Vyšná Slaná

Manor-house
Manor-house
Municipality Vyšná Slaná
Rožňava district
Košice county

Pictures

Discussion

Gabriel     22.08.2016  11:24:54
Sebokova kuria s erbom sluzi ako hostinec.