Kúria v Henckovciach - Slovak castles

Kúria v Henckovciach

Henckovce

Manor-house
Manor-house
Municipality Henckovce
Rožňava district
Košice county

Pictures

Discussion

Gabriel     09.06.2016  14:04:03
Sárkány kuria je znacne prestavana. V obci je ranogotický kostolik a evanjelicky kostol.