Kúria vo Vyšnej Slanej - Châteaux slovaques

Kúria vo Vyšnej Slanej

Vyšná Slaná

Castel
Castel
Municipalité Vyšná Slaná
Département Rožňava
Région Košice

Discussion

Gabriel     22.08.2016  11:24:54
Sebokova kuria s erbom sluzi ako hostinec.