Kúria v Nižnej Slanej - Châteaux slovaques

Kúria v Nižnej Slanej

Nižná Slaná

Castel
Castel
Municipalité Nižná Slaná
Département Rožňava
Région Košice