Kaštieľ v Kunovej Teplici - Châteaux slovaques

Kaštieľ v Kunovej Teplici

Kunova Teplica

Castel
Castel
Municipalité Kunova Teplica
Département Rožňava
Région Košice

Discussion

Jana       20.04.2017  10:42:04
Zámek klasicistická zo začiatku 19.stor.