Kúria v Gemerskej Hôrke - Châteaux slovaques

Kúria v Gemerskej Hôrke

Gemerská Hôrka

Castel
Castel
Municipalité Gemerská Hôrka
Département Rožňava
Région Košice