Kúrie v Držkovciach - Châteaux slovaques

Kúrie v Držkovciach

Držkovce

Castel
Castel
Municipalité Držkovce
Département Revúca
Région Banská Bystrica