Rožňavský hrad - Châteaux slovaques

Rožňavský hrad

Château dépéri
Château dépéri
Municipalité Rožňava
Département Rožňava
Région Košice

Discussion

Milan     26.04.2011  21:35:10
Nie som si istý ,či je termín hrad oprávnený. Bola to malá kruhová pevnôstka - podobná ako na dolnom nádvorí Spišského hradu , slabo opevnený tábor.