Rožňava - Slovak castles

Mestské hradby v Rožňave

Discussion

Gabriel     03.04.2017  19:24:48
O lokalizácii pevnostky máte pravdu, táto ikonka je ale pre mestské opevnenie.
Milan        03.04.2017  15:10:08
Pozostatky hradieb, či inej podobnej fortifikačnej stavby /hrádku/, by mali byť v záp.časti mesta - na cintoríne - Milan T

Feedback adding

Name*:
E-mail:
Feedback*:
Fields signed * are obligatory!