Kúria v Trnove - Châteaux slovaques

Kúria v Trnove

Trnovo

Castel
Castel
Municipalité Trnovo
Département Martin
Région Žilina